Ахтунг-лесники!!!!

Обговорення законотворчості, законів та наказів.. Проблеммні питання з законом.

Модератори: Udav_kaa, Agressor

Аватар користувача
derrick
Сведущий
Повідомлень: 772
З нами з: 21 березня 2007, 07:53
Звідки: Днепропетровск

Ахтунг-лесники!!!!

Повідомлення derrick »

Кабинет министров предоставил Государственной лесной охране статус правоохранительного органа, что дает им право на ношение и применение оружия, останавливать и досматривать транспортные средства. Об этом говорится в постановлении правительства 976 от 16 сентября.

Этим постановлением Кабмин утвердил положение о государственной лесной охране.

Согласно документу, сотрудники Гослесохраны теперь имеют право на хранение, ношение и применение специальных средств и оружия в порядке, установленном законодательством, а также использование специальных транспортных средств с цветографической окраской, надписью и эмблемой.

Кроме этого, сотрудники лесохраны имеют право останавливать на территории лесного фонда транспортные средства и проводить их осмотр, а также вести в случаях, установленных законом, фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемки.

Охранники леса также имеют право аннулировать разрешения или другие документы на право использования лесных ресурсов в случае нарушения лесного законодательства.

16 сентября Кабинет министров одобрил государственную целевую программу "Леса Украины" на 2010-2015 годы.
http://www.segodnya.ua/news/14079520.html


а вот и сайт

http://www.lesovod.org.ua/node/4657

ПОЛОЖЕННЯ про державну лісову охорону
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 вересня 2009 р. № 976
Київ

Про затвердження Положення
про державну лісову охорону

Відповідно до статті 89 Лісового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Положення про державну лісову охорону, що додається.

Прем’єр-міністр України Ю. ТИМОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2009 р. № 976

ПОЛОЖЕННЯ
про державну лісову охорону

1. Державна лісова охорона (далі — держлісоохорона) діє у складі Держкомлісгоспу, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу.
Держлісоохорона має статус правоохоронного органу.

2. Метою діяльності держлісоохорони є здійснення правових, лісоохоронних та інших заходів, спрямованих на збереження, розширене відтворення, невиснажливе використання лісових ресурсів, включаючи об’єкти тваринного світу в лісах.


3. У своїй діяльності держлісоохорона керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
4. Основними завданнями держлісоохорони є:

• здійснення державного контролю за додержанням всіма лісокористувачами, власниками лісів та іншими юридичними і фізичними особами лісового законодавства;
• забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу;
• запобігання злочинам і адміністративним правопорушенням у сфері лісового господарства та використання лісових ресурсів.

5. До посадових осіб держлісоохорони належать посадові особи Держкомлісгоспу, Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу, згідно з додатком.


6. Держлісоохорона під час організації заходів, спрямованих на усунення порушень лісового законодавства, взаємодіє з правоохоронними органами, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадянами та їх об’єднаннями.
7. Посадові особи держлісоохорони відповідно до покладених на неї завдань мають право:

• безперешкодно обстежувати в установленому законодавством порядку ліси, що перебувають у власності чи користуванні громадян і юридичних осіб;
• перевіряти в установленому порядку в громадян і юридичних осіб наявність дозволів та інших документів на використання лісових ресурсів і користування лісами;
• проводити перевірки додержання лісокористувачами та власниками лісів вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з питань ведення лісового господарства;
• складати протоколи та розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення, правопорушення у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
• зупиняти на території лісового фонду транспортні засоби та проводити огляд транспортних засобів, знарядь, добутих деревини та інших продуктів лісу;
• зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю в порядку, встановленому законодавством, і використовувати спеціальні транспортні засоби з кольорографічним забарвленням, написом та емблемою;
• доставляти особу, яка порушила лісове законодавство, в органи внутрішніх справ або в органи місцевого самоврядування у разі неможливості встановлення його особи на місці вчинення правопорушення для складення протоколу про адміністративне правопорушення;
• вилучати в установленому законом порядку в громадян і юридичних осіб, які порушили лісове законодавство, документи, добуті деревину та інші продукти лісу, знаряддя їх добування, а також транспортні засоби, що були знаряддям правопорушення;
• надсилати у відповідні державні органи матеріали про притягнення осіб, які порушили лісове законодавство, до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності;
• проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
• викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від них усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними лісового законодавства;
• безперешкодно відвідувати територію і приміщення юридичних осіб, які провадять діяльність, пов’язану з добуванням, зберіганням або переробленням деревини та інших продуктів лісу, з метою здійснення нагляду за законністю їх використання;
• визначати за затвердженими таксами і методиками розмір збитків, завданих лісовому господарству, та шкоди, заподіяної лісу;
• анульовувати дозволи або інші документи на право використання лісових ресурсів у разі порушення лісового законодавства;
• приймати рішення про обмеження або заборону господарської та іншої діяльності;
• звертатися до органів прокуратури з клопотанням про подання позовів до суду про відшкодування втрат лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно або тимчасово зайнятих лісових ділянок, строк користування якими закінчився;
• вносити пропозиції відповідним органам виконавчої влади щодо заборони відвідування лісів населенням і в’їзду до них транспортних засобів у період високої пожежної небезпеки;
• видавати обов’язкові для виконання приписи з питань, що належать до їх повноважень.

8. Посадовим особам держлісоохорони видається службове посвідчення, форма якого затверджується Держкомлісгоспом.


9. Посадові особи держлісоохорони забезпечуються форменим одягом, правила носіння та норми забезпечення яким затверджуються Держкомлісгоспом.


10. Посадові особи держлісоохорони забезпечуються засобами зв’язку та службовими житловими приміщеннями відповідно до законодавства.
__________________


Додаток
до Положення

ПОСАДОВІ ОСОБИ
державної лісової охорони

У разі коли державна лісова охорона діє у складі:
Держкомлісгоспу

• Голова Комітету, його перший заступник, заступники
• Начальник управління лісового господарства, заступник начальника — начальник відділу лісового господарства, начальник відділу лісорозведення та спеціалісти управління всіх категорій
• Начальник управління державної охорони лісів і контролю, заступник начальника — начальник відділу охорони і захисту лісу та боротьби з лісопорушеннями, начальник відділу контрольно-ревізійної роботи та спеціалісти управління всіх категорій
Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства
• Голова Комітету, заступник Голови — головний лісничий
• Начальник управління лісового господарства, заступник начальника, начальник відділу організації охорони і захисту лісу та спеціалісти управління всіх категорій
• Начальник сектору контрольно-ревізійної роботи та спеціалісти сектору всіх категорій
Обласних управлінь лісового та мисливського господарства

• Начальник, заступник начальника — головний лісничий
• Начальник відділу (сектору) лісового господарства, заступник начальника та спеціалісти відділу (сектору) всіх категорій
• Начальник відділу (сектору) охорони і захисту лісу, заступник начальника та спеціалісти відділу (сектору) всіх категорій
• Начальник сектору контрольно-ревізійної роботи та спеціалісти сектору всіх категорій
Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу

• Генеральний директор Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання “Укрдержліспроект”, головний інженер, начальник виробничо-технологічного відділу, заступник начальника виробничо-технологічного відділу та інженери-технологи об’єднання всіх категорій, начальник, головний інженер лісовпорядної експедиції (партії), інженери-таксатори і техніки-таксатори всіх категорій
• Генеральний директор та головний лісопатолог державного спеціалізованого лісозахисного об’єднання, директор, головний лісопатолог, начальник відділу нагляду, прогнозу, діагностики та фітопатології,
• інженери-лісопатологи і техніки-лісопатологи всіх категорій державного спеціалізованого лісозахисного підприємства
• Начальник, заступник начальника Української державної бази авіаційної охорони лісів, командир авіаланки, начальник авіавідділення, старший льотчик-спостерігач, льотчик-спостерігач
• Начальник Української державної лісонасіннєвої інспекції, начальники державних зональних лісонасіннєвих інспекцій
• Директор, головний лісничий, начальник відділу (сектору) лісового господарства та інженери відділу (сектору) всіх категорій, начальник відділу (сектору) охорони і захисту лісу та інженери відділу (сектору) всіх категорій, лісничий, помічник лісничого, старший майстер лісу, майстер лісу, начальник лісової пожежної станції державного лісогосподарського (лісомисливського) підприємства
читаем, думаем...
- Помним Терезин и Талергоф-
- Русский -

Stealth
Мудрец
Повідомлень: 1050
З нами з: 30 липня 2007, 17:30
Звідки: dp.ua

Повідомлення Stealth »

нужно идти в лесники...

Аватар користувача
Константин
Мастер
Повідомлень: 3852
З нами з: 03 вересня 2007, 14:03
Звідки: Днепр

Повідомлення Константин »

А работать тогда кто будет, если все займуться присмотром за порядком? :lol:
Сделано с удовольствием.

Аватар користувача
Игорь. dp
Приходящий
Повідомлень: 117
З нами з: 29 травня 2009, 14:31
Звідки: Днепропетровск, L3
Контактна інформація:

Повідомлення Игорь. dp »

почувствуют власть...
скоро их как гаишнегов будет .... :D
БулкоБАМ - 50 UP + Tasco 6-24x50
RG - 88

Stealth
Мудрец
Повідомлень: 1050
З нами з: 30 липня 2007, 17:30
Звідки: dp.ua

Повідомлення Stealth »

Игорь. dp писав:почувствуют власть...
скоро их как гаишнегов будет .... :D
фраза "под каждым кустом" приобретет смысл :)))

Аватар користувача
from Dnipro
Сведущий
Повідомлень: 857
З нами з: 17 грудня 2008, 20:02
Звідки: Dnipropetrovsk

Повідомлення from Dnipro »

Не, ну а, что вы хотели. Один лесник иногда на сотню км. леса, за всеми не уследишь. А бракош сколько развелось оееё, что стоит обезбашенному охотнику пристрелить лесничка и закопань в том же лесу?-совсем ничего, а так хоть как-то защищенные будут.

Аватар користувача
Starhunter
Приходящий
Повідомлень: 72
З нами з: 31 грудня 2007, 18:18
Звідки: Запорожье

Повідомлення Starhunter »

Осмотр и досмотр вещи разные.
Ну а видео-аудио... ИМХО, согласно УПК в процессе оформления уг.дела.
Нам тишину пообещали до утра,
Но все же плечи обнимает кобура...

Аватар користувача
SergioZP
Новичок
Повідомлень: 212
З нами з: 24 березня 2007, 07:21
Звідки: ЗАПОРОЖЬЕ
Контактна інформація:

Re: Ахтунг-лесники!!!!

Повідомлення SergioZP »

derrick писав: Кроме этого, сотрудники лесохраны имеют право останавливать на территории лесного фонда транспортные средства и проводить их осмотр, а также вести в случаях, установленных законом, фотографирование, звукозапись, кино- и видеосъемки.
Если мне не изменяет память, то и ранее право на осмотр ТС у этих товарищей было.
Ну посмотрят на машину. Чё тут такого?

А захотят залезть внутрь - милости просим. Под протокол досмотра с моей видеосъёмкой и только моими руками.
Если это будет на лесной дороге и найдут внутри гладкоствол, но без документов на право охоты - будет админнарушение с соответствующими последствиями.
Найдут пневматическую винтовку - пойдут лесом дальше. Или начнут бодаться на тему "незаконных средств добычи". Тут как карта ляжет.

А если будет тушка невинно убиенной зверушки или птички - уже хуже.

Без ТС средства и в лесу, но с пневматической винтовкой - 50\50
Зображення
Хочешь мира - готовь "парабеллум"

Аватар користувача
Starhunter
Приходящий
Повідомлень: 72
З нами з: 31 грудня 2007, 18:18
Звідки: Запорожье

Повідомлення Starhunter »

SergioZP
Или начнут бодаться на тему "незаконных средств добычи"
Серега, их сексуальные фантазии к делу не пришьешь. Подозревать могут даже в убийстве Дж.Кеннеди.
Нам тишину пообещали до утра,
Но все же плечи обнимает кобура...

Аватар користувача
zangross
Новичок
Повідомлень: 203
З нами з: 29 жовтня 2008, 19:17
Звідки: Днепропетровск

Повідомлення zangross »

+1, претензии этих дядюшек - аргумент только для слабонервных, или тупорылых...

ИМХО, любое посягательство лесника прикрою на корню, так что замахаются отмываться, что денег просили, что не угрожали, оружие в лицо не направляли при этом и т.д....
был Walther Dominator 1250 .177 + Leapers accushot 6-24x56
стал WaltherVIPDominiGun + НПТУРС 10х42, чемпионская булка с золотым ложе
что круче "батона" и "унитаза", которые уже дали течь...

Den4ic
Повідомлень: 4
З нами з: 17 червня 2010, 20:45

Повідомлення Den4ic »

При любых раскладах не приятно что когда ты едешь по лесу тебя может кто то остановить.


Картина такая едешь по дороге в лесу. Стоят типы в комуфляжах с законным оружием, (поидее могут и целиться в твою машину вдруг ты не захочешь останавливаться). Хер его знает лесники они или грибники.

Тормозят тебя с волынами и говорят что везешь, ты им ничего а они давай посмотрим твое ничего, и стволами тычут тычут, гггггггггг

И поехал дальше разговор как с гаишниками.

Интересно если у меня в машине найдут оружие - это можно рассматривать как то что я тут типо в лесу охочусь или еду браконьерить??

Аватар користувача
SergioZP
Новичок
Повідомлень: 212
З нами з: 24 березня 2007, 07:21
Звідки: ЗАПОРОЖЬЕ
Контактна інформація:

Повідомлення SergioZP »

Den4ic писав: Интересно если у меня в машине найдут оружие - это можно рассматривать как то что я тут типо в лесу охочусь или еду браконьерить??
Как пить дать. Нахождение с оружием в машине вне дорог общего пользования = браконьерство с соответствующими последствиями.
Зображення
Хочешь мира - готовь "парабеллум"

Аватар користувача
ГСОшник
Новичок
Повідомлень: 186
З нами з: 13 жовтня 2011, 22:20
Звідки: Украина-ненька
Контактна інформація:

Re: Ахтунг-лесники!!!!

Повідомлення ГСОшник »

Давно пора им было статус органов дать...
ТТ, Форт-12Р, Kora Brno, Blow compact pr.06, Гром-НКВД, Meydan Stalker 2.5" wood, СПШ-44, Olimpic 6, Мр-656к.

vasquez
Новичок
Повідомлень: 299
З нами з: 14 лютого 2011, 15:29

Re: Ахтунг-лесники!!!!

Повідомлення vasquez »

Ага, а ещё и пистолеты выдать, и дать право шмалять налево-направо защищая зверушек и рубить бабло с тех кто в лес случайно забрёл...))

Аватар користувача
ГСОшник
Новичок
Повідомлень: 186
З нами з: 13 жовтня 2011, 22:20
Звідки: Украина-ненька
Контактна інформація:

Re: Ахтунг-лесники!!!!

Повідомлення ГСОшник »

При Союзе и они, и рыбнадзор были с табельными стволами-и ничего, перестрелок с трупами-небыло...
ТТ, Форт-12Р, Kora Brno, Blow compact pr.06, Гром-НКВД, Meydan Stalker 2.5" wood, СПШ-44, Olimpic 6, Мр-656к.

Відповісти